SZOLGÁLTATÁSAINK

Projekt menedzsment

Módszertan

Sokszor felmerül a kérdés egy projekt megfogalmazása során, vajon milyen módszereket érdemes követni a megvalósítás során, hasznos-e egy részletesen kidolgozott módszertan megtanulása és alkalmazása, vagy mindez csupán időrabló adminisztrációval járó tevékenység, amely józan ésszel és körültekintő gondolkodással pótolható?

Nézetünk szerint a megfelelő módszertan kiválasztása a projekt sikerének egyik záloga. Egy kipróbált projektmódszertan alkalmazása biztosíték arra, hogy a tervezés és végrehajtás során egyetlen lényeges lépés se maradhasson ki, egyetlen fontos szempont se maradhasson átgondolás nélkül. A módszertan ismerete és használata közös fogalmi és gondolkodási kerettel ajándékozza meg a résztvevőket, biztosítva, hogy a projekt céljait és a saját feladatait valamennyi résztvevő egységesen értse. A módszertan közös nyelv, amely hatékonnyá teszi a kommunikációt, csökkenti a félreértések lehetőségét és a projektekben előforduló nehézségek zömére bizonyosan működő megoldást kínál.

A projekt menedzsment módszertanok eltérő természetesen eltérő megközelítéseket alkalmaznak. A projekt jellege, mérete, a befogadó szervezet vállalati kultúrája és sajátosságai alapján általában egyértelműen kiválasztható az a módszertan, amely többinél kényelmesebben, célszerűbben alkalmazható. Az S&M Projects Kft. a saját tapasztalatai alapján kidolgozott projekt módszertan mellett a világban jelenleg legszélesebb körben használt két módszertant egyaránt alkalmazza.

PMI-PMBOK

Az Egyesült Államok-beli PMI (Project Management Institute) a világ egyik első, máig vezető szerepet játszó szervezete a projekt menedzsment módszereinek fejlesztésében, egységesítésében és kutatásában. A szervezet a világ 125 országából mintegy 200.000 tagot egyesít, akik reprezentálják az összes lényeges gazdasági és ipari ágazatot.

A PMI által kidolgozott projekt módszertan a projekt menedzsment valamennyi területét felölelő hatalmas, élő tudásbázis, amely elterjedtsége alapján világszerte egyfajta "kvázi-szabványnak" tekinthető. A PMI folyamatos kutatással és módszertanának folyamatos fejlesztésével naprakészségre törekszik és igazodik a világ állandóan változó kihívásaihoz. A módszertan részletes leírása PMBOK címen (Project Management Body of Knowledge) évente új kiadásban jelenik meg.

A PMBOK a Project Management Institute védjegye és szellemi tulajdona.

PRINCE2

A PRINCE (PRojects IN Controlled Enviroment) projektirányítási módszertant eredetileg a brit kormány informatikai központja fejlesztette ki az állami informatikai projektekben alkalmazandó ajánlásként. Az eredeti módszertan továbbfejlesztett változatának, a PRINCE2-nek a szellemi tulajdona továbbra is brit kormányhoz kötődik, azonban mára egy független szervezet végzi a PRINCE2 fejlesztését és a köré szerveződő tanácsadási, oktatási és tanúsítási szolgáltatásokat.

Amellett, hogy mára a PRINCE2 módszertant a brit államigazgatásban lényegében szabványként alkalmazzák, a nem állami felhasználások esetén is az egyik legelterjedtebb projektirányítási elméletté nőtte ki magát világszerte.

A PRINCE módszertan és a PRINCE2 logó a brit Office of Government Commerce védjegye és szellemi tulajdona.